Збут обучение – задължение или отговорност?

Когато става дума за провеждането на збут обучение (збут = здравословни и безопасни условия на труд), няма как да не се запитаме – задължение или отговорност е организирането на подобен вид мероприятие?

Къде можем да намерим мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH?

Според законовите разпоредби всяка сграда трябва да разполага с действаща мълниезащита, за да е годна за експлоатация.

По какъв начин природата се грижи за нашата коса?

Казват, че природата е помислила за всичко. Въпреки това човекът не спира да разгадава нейните тайни и да прави все по-лесни за приложение даровете, които тя ни поднася. Именно това важи и за прочутото рициново масло, което намира редица приложения в народната медицина и натуралната козметика.