Защо жените обичат да притежават поне една маркова дамска чанта?

Ако се върнем назад във времето и проследим историята на чантата, то ще открием, че в Древността появата и е била породена от нуждата от пренос на вещи, ценни книжа, писма и др.